10 saveta za uspešan marketing malih preduzeća (drugi savet)

misija brend marketing

Drugi savet: Neka misija bude temelj marketinga

Ono što male biznise koje okuplja Zanateria čini posebnim jeste velika strast njihovih osnivača koja je usmerena ka procesu proizvodnje, ali i ka procesu izgradnje složnih kreativnih kolektiva. Takav pristup poslovanju može se jako uspešno iskoristiti u marketingu i zahvaljujući njemu kupci i potencijalni kupci će vas lakše prepoznavati kao drugačije i bolje od ostalih generičkih biznisa. Zato ćemo se u okviru ovog saveta potruditi da vam predstavimo koliko je važna jasna misija preduzeća i na koje sve načine ona može da se razvija, neguje i na kraju pretoči u kapital za građenje jakog brenda.

Formulišite jasnu misiju i poslujte u skladu sa njom

U najvećem broju slučajeva, preduzetnik u sebi oseća misiju svoje firme i deluje u skladu sa njom, čak i kada misija nije jasno formulisana i zapisana. Ipak, na duže staze takvo stanje nije održivo jer se problem pojavljuje kada tim počinje da raste i potrebno je da se vrednosti firme prenesu i na novopridošle članove. Tada neće biti dovoljno samo da zapišete misiju, već i da se u svakom segmentu poslovanja pridržavate misije. U suprotnom, vrlo lako se može desiti da zaposleni neće razumeti vašu misiju u potpunosti ili će je pogrešno razumeti, a ako zaposleni ne razumeju misiju, teško da će je razumeti vaši kupci jer će način funkcionisanja kolektiva, komunikacija i isporučivanje proizvoda biti nekonzistentni.

Kako bi što više ljudi razumelo i prihvatilo misiju važno je da bude kratka i jasna. Ovo su neki od dobrih primera misija uspešnih preduzeća:

 • Kickstarter: Pomažemo da kreativni projekti ožive.
 • Patagonia: Posao nam je spasavanje naše planete.
 • Toms: Za svaki par prodatih Toms cipela online ili u prodavnicama, kompanija će donirati par detetu kojem je potreban. Jedan za jedan.

Kada je misija jasna i kada zaživi u celom kolektivu, ona ne samo da se pretvara u moćno marketinško oružje, već i definiše „biznise koji imaju dušu“. Kada se misija podudara sa vrednostima kupca, ona postaje taj „zvezdani prah“ i „čaroban začin“ zbog kojeg se zaljubljuju u firme i njihove proizvode.

Uz jasno definisanu misiju, biće vam lakše da pre svake poslovne ili marketinške aktivnosti postavite pitanje „Na koji način je ovo što hoćemo da uradimo u skladu sa našom misijom?“. Kada god budete imali jasan potvrdan odgovor, biće vam lakše i da svoje odluke predstavite zaposlenima, kupcima, dobavljačima, medijima i na kraju – tržištu. I ne samo to – radeći u skladu sa misijom, lakše ćete sve navedene grupe preobratiti u ambasadore vašeg brenda i prenosioce dobrog glasa o vašoj firmi.

Ovo su neki od saveta koji će vam pomoći da poboljšate učinak misije:

 1. Preispitujte svoju misiju: Koliko god misija bila stara, konstantno se pitajte da li ste sigurni u nju i da li je svi oko vas dobro razumeju.
 2. Pričajte o misiji: Uvek kada formalno i neformalno diskutujete o novim poslovnim planovima i idejama, uvodite misiju u razgovor.
 3. Širite misiju: Potrudite se da je i drugi lako otkriju i poveruju vam da ste sposobni da je iznesete. Objavite je na sajtu, u promotivnim materijalima, ohrabrite zaposlene, kupce i dobavljače da pričaju o vama.
 4. Živite u skladu sa misijom: Integrišite svoju misiju u svakodnevne operacije kako bi ceo kolektiv živeo i radio u skladu sa misijom i naveo kupce i saradnike da je prepoznaju.

Gradite jak brend i poslujte u skladu sa njim

Ako je misija predstavlja „dušu biznisa“ onda je brend njegova ličnost i glas. Svaka kompanija je brend za sebe. Samo što se nekada se taj brend gradi strateški, a nekada se izgradi „sam od sebe“, zanemaren od osnivača. Brend je autentičan izraz vaše firme i predstavlja ukupni doživljaj svih onih koji sarađuju sa vama: kupaca, dobavljača, zaposlenih, finansijera, medija i svih zajednicama u kojima funkcionišete – offline i online.Uspešno izgrađeni brendovi oslikavaju pravu suštinu kompanijske misije, kulture i načina na koji ispunjavate obećanja.

Autentični mali proizvođači imaju mnogo bolju početnu poziciju za razvoj brendova od korporacija jer kupcima nude nešto više od zadovoljenja neke potrebe. Umesto lažnih obećanja, vi im nudite da postanu deo pozitivne promene i da prepoznaju da pored finansijskog, njihova kupovina ima i društveni i ekološki akspekt.

Kao i jasna misija, jasna platforma brenda će vam pomagati da lakše birate konkretne marketinške strategije i taktike, a ovo je 6 elemenata koje je potrebno da definišete kako biste imali potpunu platformu brenda:

 1. Misija – duša vašeg poslovanja
 2. Suština brenda i ključne vrednosti koje on predstavlja
 3. Poruke koje brend šalje – 3 do 5 emocionalnih ili činjeničnih poruka koje vas razlikuju od drugih
 4. Vaše ključne vrednosti – vrednosti za koje se zalažete i ključne su za to kako vaša firma funkcioniše i kako je drugi vide
 5. Glas brenda – ton i ličnost vaše firme
 6. Vaš vizuelni i zvučni identitet: Ime, logo, slogan…

Kada budete imali spremnu platformu brenda – koristite je! Integrišite je u sve aspekte vašeg poslovanja. Na taj način će se snaga brenda vremenom akumulirati i činiti svaku sledeću kampanju uspešnijom od prethodne.

Za kraj vam dajemo i dva saveta kako da brend uspešno zaživi unutar vaše firme, da ga zaposleni prihvate i da kao takav postigne maksimalan učinak:

 1. Olakšajte im: Učinite sve da zaposlenima bude lako da razumeju brend i deluju u skladu sa njegovim atributima. Male firme nemaju komplikovane unutrašnje birokratske procedure, tako da će vam biti lakše da uspostavite jednostavna pravila i uputstva za implementaciju brenda koje će zaposleni razumeti i primenjivati u poslovanju.
 2. Neka osete da je brend njihov: Učinite sve da svako u firmi oseća da mu brend pripada. Nemojte ga vezati samo za vas koji vodite firmu i osobe zadužene za marketing, jer će u tom slučaju ostati „mrtvo slovo na papiru“. Brend će se uspešno razvijati samo ako se platforma uspešno prelije u kompanijsku kulturu i svi zaposleni osete da im brend pripada. Tada će im poslovanje u skladu sa strategijom biti prirodno i odraziće se na to kako se javljaju na telefon, kako odgovaraju na mailove, kako primaju i isporučuju narudžbine, kako rešavaju žalbe i reklamacije i kako kontrolišu kvalitet.
Prethodni savet: Neka marketing bude u osnovi vaše poslovne strategije
Sledeći savet: Definišite svoje ciljeve

Ostavite odgovor