10 saveta za uspešan marketing malih preduzeća (prvi savet)

Prvi savet: Neka marketing bude u osnovi vaše poslovne strategije

Maketing treba da bude „u igri“ od početka

Samo ako marketing uvedete od samog početka proizvodnog procesa, izbeći ćete mogućnost da investirate svoje vreme i sirovine kako biste napravili proizvod za kojim ne postoji potreba na tržištu. U takvim situacijama proizvođači uglavnom prekasno pozivaju marketing u pomoć i ponovo ulažu svoje vreme i novac u pokušaju da pospeše prodaju, ali tada rezultati uglavnom bivaju razočaravajući. Zato je važno da se pre nego što zaključite da „ljudi u Srbiji ne cene ručne radove ili nemaju novca da ih plate“, potrudite da marketing integrišete u vaše poslovanje od samog početka.

Razlikujte strategiju od taktika

Pre nego što počnete da razmišljate o objavama na sajtu i društvenim mrežama, dizajnu novog logoa, pakovanja ili vizit karte, potrudite se da jasno definišete svoje ciljeve i da dobro razumete suštinu svojih proizvoda i usluga, kao i potrebe i želje vaših trenutnih i potencijalnih kupaca. Tek nakon toga možete da se upustite u kreiranje poruka koje im upućujete.

Taktike su definitivno primamljivije od strategije, ali mogu da budu beskorisne, pa čak i štetne ako ne služe strategiji. Kada su u pitanju zanatski proizvodi ili ručni radovi, strategija često nalaže da pre pokušaja prodaje edukujete kupce kako bi bolje razumeli benefite onoga što radite. Tek nakon toga dolaze komunikacijske taktike: objave na sajtovima, blogovima i društvenim mrežama, PR aktivnosti, promocije, oglasi, printovi i dizajnerska rešenja.  

Bilo bi dobro da pre upotrebe bilo koje komunikacijske taktike, prvo odgovorite na sledećih šest pitanja:

 1. Koji je poslovni cilj ove taktike?
 2. Kome se obraćate?
 3. Šta želite da urade ljudi kojima se obraćate?
 4. Šta je potrebno da znaju da bi to uradili?
 5. Kojim kanalima će poruka stići do njih?
 6. Kako ćete ih naterati da pročitaju vašu poruku?

Ako imate odgovore na sva pitanje, imate i strategiju. Ako neki odgovori nedostaju, neka vaše kreativne ideje pričekaju dok ne definišete strategiju. Kada strategija bude gotova, znaćete da li ideje treba da realizujete ili odbacite.

Razvijajte marketing plan i pridržavajte ga se

Kada je marketing od početka u osnovi vašeg poslovanja i kada strategija upravlja taktikama, tada će za svaku značajniju poslovnu inicijativu (pokretanje firme, lansiranje proizvoda, ulazak na novo tržište…) biti potrebno da pratite napisani marketing plan.

Nažalost, veliki broj malih proizvođača zazire od pisanja marketing plana, pogrešno verujući da je za njegovo pisanje potrebno veliko tehničko znanje, a za sprovođenje veliki budžeti. Istina je da marketing plan može da napiše svako ko poznaje svoj biznis dovoljno dobro da zna odgovore na sledeća pitanja:

 1. Koja je misija i vizija vaše firme? (Misija opisuje sadašnji trenutak: šta proizvodite, kako proizvodite i za koga proizvodite. Vizija opisuje vaše planove i snove za budućnost, svrhu postojanja firme i vaše težnje ka pozitivnim promenama na koje želite da utičete.)
 2. Koje merljive ciljeve je potrebno da ostvarite da biste ispunili misiju i unapredili viziju?
 3. Koje potrebe i želje tržišta vi zadovoljavate?
 4. Ko su vaši kupci? Kojem segmentu tržišta se obraćate?
 5. Šta znate o potrebama, željama, navikama i ponašanju vaših kupaca? Šta znate o medijima i kanalima komunikacije koje koriste? Šta znate o njihovom sistemu vradnosti?
 6. Koja je jedinstvena vrednost koju nudite tržištu, a koja se ne može lako iskopirati?
 7. Koje vrednosti delite sa kupcima, a da su oni spremni da ih svojom kupovinom podrže?
 8. Koje su ključne poruke koje vašeg kupca pokreću na akciju?
 9. Koje marketinške taktike su najefikasnije da bi poruka stigla do kupca?
 10. Koliko vremena i novca je potrebno da investirate da biste bili efikasni?
 11. Ko je u vašem timu odgovoran za svaki zadatak i koji su im rokovi izvršenja?
 12. Na koji način ćete izmeriti uspešnost?

Nemojte da vas brine ako trenutno nemate odgovore na sva ova pitanja. Kroz sledećih devet saveta koje ćemo objavljivati tokom narednih nedelja, pomoći ćemo vam da se odgovori iskristališu.

Ne plašite se marketinga

Kao što vam za pisanje marketing plana nisu neophodni eksperti ili “eksperti”, neće vam biti neophodni ni za njegovo sprovođenje. Ako se pažljivo fokusirate i pronađete način da razumevete potrebe i želje vaših kupaca, biće vam mnogo lakše da napravite izbor komunikacijskih taktika koje će vas dovesti do uspeha. To će vam ujedno olakšati i formulisanje ciljeva spoljnim saradnicima za marketing, ukoliko poželite da ih angažujete.

Marketing ne služi samo da „pogurate“ neki proizvod, već da pozicionirate vaš brend, predstavite svoju poslovnu filozofiju i izgradite dugoročne veze sa kupcima i baš zato je važan ovaj naš prvi savet da marketing bude uosnovi vaše poslovne strategije.

Sledeći savet: Neka misija bude temelj marketinga

Ostavite odgovor