10 saveta za uspešan marketing malih preduzeća (treći savet)

Treći savet: Definišite svoje ciljeve

Svi uspešni biznisi postavljaju jasno definisane i merljive ciljeve koji upravljaju njihovim marketinškim strategijama. Na taj način oni prepoznaju koje im aktivnosti donose željene rezultate, a koje ne. Zato ćemo se okviru ovog trećeg saveta potruditi da vam pomognemo da svoje marketinške resurse investirate na optimalan način. Namerno koristimo termin “resursi” umesto novca, jer vi u marketinške aktivnosti osim novca investirate i svoje vreme, energiju, kao i zalaganje svih članova vašeg tima. Savetovaćemo vas kako da postavite prave ciljeve i kako da izmerite učinak vaših marketinških aktivnosti.

U marketingu je najvažnije ono što može da se izmeri. Kada definišete vrednosti želite da izmerite, biće vam lakše da odaberete prave marketinške taktike i da u toku i nakon kampanje procenjujete koliko je uspešna. Definisanje jasnih i merljivih ciljeva će pomoći i vama pri korišćenju marketinških resursa, ali i vašem timu da bolje sprovode marketinšku strategiju i prilagode je svom poslovanju u praksi.

Za male biznise “sa dušom” koje okuplja Zanateria najbolje je da tradicionalne marketinške ciljeve kao što su povećanje profita, veći udeo na tržištu i bolje pozicioniranje kombinuju sa ciljevima vezanim za njihov vrednosni sistem – brizi o okolini ili brizi o zaposlenima i zajednici u kojoj poslujete.

Sledeća tri saveta će vam pomoći da to uspešno sprovedete i u praksi:

 1. Postavite jasne i merljive ciljeve
 2. Utvrdite isplativost investicije i stepen unapređenja misije
 3. Objavite rezultate na koje ste ponosni

Postavite jasne i merljive ciljeve

Važno je da pre svake marketinške kampanje definišete ciljeve koji se uklapaju u “širu sliku” vašeg biznisa i da odredite konkretne parametre koji će pokazati da li je kampanja uspešna. Kada su marketinški ciljevi jasni, mnogo je lakše kreiranje plana kampanje, a kada su jasne procedure za merenje rezultata, lakše je praćenje rezultata kampanje.

Ovo su neki od najčešćih tradicionalnih marketinških ciljeva:

 • Povećanje prodaje u odnosu na prethodni period
 • Širenje tržišta: Ovo može da se odnosi na geografsko širenje (izvan grada u kojem poslujete, širenje na region ili širenje na tržište celog sveta putem neke online platforme), demografsko širenje (uvoditenove proizvode ili komunicirate stare proizvode tako da se obraćate novim demografskim grupama) ili preuzimanje novog segmenta (uvodite u svoj portfolio proizvod koji “napada” novo tržište)
 • Promene u kanalima distribucije: Kada želite da proizvode ponudite preko novog kanala distribucije ili da poboljšate prodaju preko nekog od kanale koji već koristite.
 • Bolje pozicioniranje: Kada želite da više ljudi zna za vaš brend i ima trenutne i jasne asocijacije na njega.

Pored navedenih, jedan od najčešćih marketinčkih ciljeva jeste povećanje udela na tržištu. Kod malih proizvođača koje okuplja Zanateria merenje rezultata takve kampanje može biti veliki izazov zbog nedostatka podataka o tome koliku realnu prodaju ostvaruju vaši konkurenti u nišama koje opslužujete. Sa druge strane, dobro je da mali biznisi postavljaju neke netradicionalne marketinške ciljeve kao što su uticaj na životnu, promena navika i stavova kupaca (okretanje zdravijoj ishrani, prirodnoj kozmetici, recikliranim proizvodima, alternativnim vidovima prevoza…).

Nakon što ste sve prethodno navedeno uzeli u obzir, pri određivanju marketinških ciljeva vodite računa da oni budu:

 • Tačno određeni: Da znate šta želite da postignete i koje promene treba da se dogode.
 • Napisani: Da svi članovi tima uključeni u implementaciju mogu u svakom trenutku da ih vide.
 • Merljivi: Da možete da prikupljate podatke i pratite progres.
 • Vremenski ograničeni: Da biste vi i vaš tim saradnika bili odgovorniji i produktivniji.

Utvrdite isplativost investicije i stepen unapređenja misije

Isplativost investicije predstavlja listu korisnih rezultata po vašu firmu, vaše poslovanje i brend u odnosu na novac i ostale resurse uložene u marketing. Osim isplativosti investicije, mali biznisi uvek treba da imaju u vidu i stepen unapređenja njihove misije. Način na koji se ovaj stepen računa, različit je za svaki biznis i po pravilu predstavlja skup opipljivih i neopipljivih vrednosti. Naravno, bilo bi dobro da što više rezultata može da se izmeri, tako da možete na primer da izračunate kako je od lansiranja kampanje u Srbiji bilo “2000 tuširanja sapunom koji ni na koji način ne šteti okolini” ili da je “spašeno 5 stabala jer proizvodite nameštaj od recikliranog drveta”.

Kada konačno lansirate kampanju, merljivi parametri će vam pomoći da taktikama koje daju rezultate pružite veću podršku, a da redukujete one čiji je rezultat ispod očekivanog.

Da biste postigli optimalan sklad između usredsređenosti na isplativost investicije i stepena unapređenja misije, predlažemo vam da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Da li je ova marketinška strategija u skladu sa vrednostina za koje se zalažemo?
 2. Kako će ova marketinška strategija unaprediti našu misiju?
 3. Koju pozitivnu društvenu promenu ohrabruje ova strategija?
 4. Da li će zahvaljujući ovoj strategiji naši proizvodi ući na tržište koje su drugi zanemarili?
 5. Da li naša kampanja nosi pozitivnu poruku i promoviše ispravne društvene vrednosti?

Objavite rezultate na koje ste ponosni

Dok sve veći broj domaćih korporacija, po uzoru na svetski trend, pribegava takozvanom “greenwashingu”, odnosno marketinškim aktivnostima čija je svrha često samo da poprave imidž kompanije, a ne da zaista pokrenu neke društvene promene, mali biznisi baš tu mogu da prepoznaju svoju šansu da javno predstave svoje ciljeve i rezultate.

Te marketinške poruke mogu da budu veoma moćne i da vas pozicioniraju kao “drugačije i ispravnije” biznise, da uz njihovu pomoć zadobijete poverenje kupaca i da se drugi mali biznisi ugledaju na vas.

Spomenuli smo već mogućnost da mali proizvođač kozmetike navede koliko je bilo tuširanja koja nisu štetna po okolinu ili proizvođač nameštaja podatak koliko je stabala “spasila” njegova proizvodnja. Neko ko proizvodi ili reparira bicikle može izračinati koliko je ugljen dioksida manje u vazduhu svakog meseca zahvaljujući njegovim kupcima. Proizvođač hrane može da navede koliko je malih porodičnih gazdinstava prihodovalo zahvaljujuči saradnji sa njim. Socijalno preduzeće će objaviti koliko je osoba iz teško zapošljivih kategorija zahvaljujući njima dobilo posao. Mogućnosti za ovakve poruke su brojne i zavise od misije svakog preduzeća. Naravno, jako je važno da one budu istinite i iskrene jer se jednom izgubljeno poverenje jako teško vraća, posebno u ovako specifičnoj zajednici kakvu okuplja Zanateria.

Prethodni savet: Neka misija bude temelj marketinga
Sledeći savet: Znajte kome se obraćate

Ostavite odgovor