Virtus nagrada za filantropiju – još samo 4 dana za prijavu!

Trag fondacija Virtus

Trag, kao regionalna fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID)Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom Č.S. Mot, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), časopisom Ekonometar, Biznis magazinom, Adria Media Grupom, Adria Media Magazinom, magazinom Nova ekonomija, Biznis Info Grupom i kompanijom Alma Quatro najavljuje otvaranje konkursa za četrnaestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2020. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavlja se nagrađivanje najboljih kompanija i pojedinačnih darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.

Šta je cilj ovog konkursa?

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.

“Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.”

Ko sve može da se prijavi za nagradu?

Za nagrade se mogu nominovati:

– domaće i strane korporacije,
– ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
– privatna mala i srednja preduzeća,
– javna i državna preduzeća,
– medijske kuće, kao i 
– korporativni fondovi i fondacije,
– pojedinačni darodavci

koji su tokom 2020. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju, a svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

– VIRTUS Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou
– VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
– VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
– VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pojedinci se mogu kandidovati za kategoriju:

– VIRTUS Nagrada za individualni doprinos filantropiji.

Trag fondacija dodela Virtus nagrade
Sa jedne od prethodnih dodela Virtus nagrade

Virtus nagrada za malo i srednje preduzeće


Detalje vezane za svaku od kategorija, možete pronaći na sajtu Trag fondacije, a kako je za nas najinteresantnija kategorija za malo i srednje preduzeće, sledi malo više detalja o njoj:

VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće se dodeljuje preduzećima koja pokazuju odgovornost prema zajednici ulažući u opštedruštvene, neprofitne projekte i organizacije. To su poslovni subjekti do 50 (mala) i 250 zaposlenih (srednja), dobro povezani sa svojom zajednicom, svesni problema i potreba tih sredina, koji poznaju lokalne organizacije i uvek su spremni da deluju kao “dobre komšije” pomažući koliko mogu. Ova nagrada bi trebalo da učvrsti spone između preduzeća i lokalnih zajednica i organizacija koje zajedno rade za bolje sutra. Za ovu kategoriju se ne mogu nominovati predstavništva stranih kompanija ili ogranci velikih privrednih sistema čije matične kompanije imaju veći broj zaposlenih od 250.

Kako da se prijavite?

Prijave se šalju do 25. februara, a svi detalji vezani za prijave na ovaj konkurs, mogu se videti na sledećem LINKU.


U ovom tekstu smo za vas izdvojili neke najosnovnije podatke, ali ukoliko želite da prijavite svoju firmu ili neku firmu iz vaše lokalne zajednice, svakako savetujemo da odete na sajt Virtus nagrade za filantropiju i tamo se detaljnije informišete.

Zanateria se svakako pridružuje poruci Trag fondacije: Neka dobro ne ostane skriveno!

Ostavite odgovor